EC Event City

Event City är specialister på marknadsföring och event. Med en bred katalog av uppträdanden, arrangemang och teknik. Vi fick i uppdrag att ta fram en grafisk profil och hjälpa EC skapa ett starkt visuellt varumärke med färgstarka intryck och rörelse. Vi jobbade även nära med EC för att ta fram en uppdaterad version av deras hemsida med en tydlig struktur och ett modernt lyft.

- Webbdesign
- Webbutveckling
- Grafisk design
- Grafisk profil
- Utveckling av visuellt varumärke

Login